පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ
Punsanda Reta Awidin Hene
 • Lenght : 04:32

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ ගී පද / Punsanda Reta Awidin Hene Lyrics

  පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ
  රන්කෙදි සේම රන්වන් ඉරිගු සිඹිනවාද
  තුන්යම හීන දැක දැක මොටදැයි ගෙදර හිද
  රන්කද තාම පැල් රකිනවාදෝ නිදි නැතිව
   
  නිල් තරු රෑන ඉඟි බිඟි පාන අහස යට
  පිල්කඩ උඩම ඇලවී ඉන්න හිතයි මට
  මී අඹ කන්න ගිරවුනි එන්න එපා හෙට
  මල් පිපුනාට ගෙඩි නෑ තාම අඹ ගහට
   
  පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ
   
  රන් කඳ සේම පින්සර මාගේ ඇතු නිදන
  රන් මල් යාන හීනෙන් දකින පින පමණ
  තුන්පත් රෑන වේදෝ කොහොම අප දෙදෙන
  රන් කැටි පුතුට ඉඩ මදි වාද මගෙ යහන
   
  පුන්සඳ රෑට ඇවිදින් හේනේ කළුව බිඳ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS