පණට නමක් 2
Poronduwak
 • Category : Music Video
 • Year : 2021

 • Song

  පණට නමක් 2 ගී පද / Poronduwak Lyrics

  මා ඉන්නම් ඈතකින් නොගැටී ඔය ඇස් දෙකේ 
  හැමදාමත් ආදරේ සඟවා හිතේ 
  හිමිවීමක් නෑ ඉතින් ලං වූවට ඒ වගේ 
  කවදාවත් ඉටු නොවේ පැතුමන් අපේ
  අහඹුවක් නොවේ වුනත් මුණගැහීම මේ 
  අරන් යන්න බෑ දුරක් ඇසුර තව අපේ 
   
  පොරොන්දුවක් මේක මගේ වෙනස් නොවන කිසිදාක 
  දුරස් වුනත් ඔබට හිතේ තියේවි ඉඩ හැමදාක
   
  මුළු රෑ පුරා නින්දෙන් මා මුදා
  ඒ මතකයන් හැමදා සිහිවෙලා 
  හිත පෑරුවත් කොතරම් විඳ දරා 
  ඉන්නම් ඉතින් නෑවිත් යලි සදා
   
  හුරුකම් නිසා සසරේ පෙර එදා 
  බැදුනත් ඉතින් නොදැනී නොසිතලා 
  හැර යන්නේ නෑ කීවත් දිවුරලා 
  අපි මේ භවේ අපගෙන් ගිලිහිලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS