පූජාවක් ආදරේ මා සිතනා පරිදි
Poojawak Adare
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  පූජාවක් ආදරේ මා සිතනා පරිදි ගී පද / Poojawak Adare Lyrics

  පූජාවක් ආදරේ මා සිතනා පරිදී
  කවදාවත් නෑ සිතේ කිසි වෙනසක් ඉපදී
  ඔබ වෙන්වී යන්න ගියත් කියාපු සේ නොරැඳී
  ඔය රූ නම් නොමැකේවී සදා මගේ සිතැඳී
   
  දොසක් මා නොකියමී 
  වැරැද්දක් නොපතමී
  ආදරේ කල හිතින් වෛර මා නොකරමී
   
  තේරුම් ගද්දි දෙන්නට දෙන්නා
  කාලෙ හුඟක් ගෙවිලා
  ගැලපුම් නොගැලපුම් සොයලා
  තනියෙන් තීරනේ කරලා
  නොගිහින් උන්න නම් 
  තව ටිකක් ඉවසලා
  පණ තියෙනා තුරුම මං 
  ඔබ ළගින් ඉන්නවා
   
  මොහොතක් ගානෙ සිහියට නැගිලා
  උන්නෙ මගේ කියලා
  අදටත් දෑස මේ තෙමෙනා
  මතකෙන් යන්න බෑ මිදිලා
  නොගිහින් උන්න නම් 
  තව ටිකක් ඉවසලා
  පණ තියෙනා තුරුම මං 
  ඔබ ළගින් ඉන්නවා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS