පුජාසනයේ ඔබ හිඳුවා.. ඔබට පුදන
Poojasanaye Oba Hinduwa
 • Lenght : 04:26

 • Song

  පුජාසනයේ ඔබ හිඳුවා.. ඔබට පුදන ගී පද / Poojasanaye Oba Hinduwa Lyrics

  පූජාසනයේ ඔබ හිඳුවා
  ඔබට පුදන මේ ලෝකයමයි හෙට
  ඔබට එරෙහි වී නැගිටින්නේ
  පූජාසනයේ ඔබ හිඳුවා
   
  ඉසුරින් කිත් යසසින් බබළන දා
  ඔබගේ බැණුමත් ගීයක් වේ
  ඉසුරින් කිත් යසසින් පිරිහුණු දා
  සිනාසුණත් එය වරදක් වේ
   
  පූජාසනයේ...
   
  කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරා යන කළ
  ලොව ඔබ පාමුල හඬා වැටේ
  අත මිට හිඟ වී බෙල සුන් වන කළ
  ලොව ඔබ හිස මත කඩා වැටේ
   
  පූජාසනයේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS