පෙම්වතුන් සිනාසේ.. අප කඳුළු සලන්නේ
Pemwathun Sinase
 • Lenght : 03:18

 • Song

  පෙම්වතුන් සිනාසේ.. අප කඳුළු සලන්නේ ගී පද / Pemwathun Sinase Lyrics

  පෙම්වතුන් සිනාසේ
  අප කඳුළු සලන්නේ
  දෙතැනක හිඳ තනිවී
  විසඳුම් සොයනු කෙසේ
   
  මා තුරුලේ හිඳිනා උනුසුම් යහනාවේ
  ඉකිබිඳිමින් හැඬුවා මතකද ගංතීරේ
  මගෙ ලොව ඔබවේ නම් සැකයෙන් ඇයිද මෙසේ
  ඔබ මිස වෙන සතුටක් කොයිබද මියුලැසියේ
   
  පෙම්වතුන් සිනාසේ
   
  මල හිරු බැස යද්දී සඳු පායා ඒවී
  අළුත් ඉරක් පායා හෙට දිනයක් ඒවී
  අද ශෝකෙන් වෙලිලා යහනේ සැතපේදෝ
  අරුනළු උදාවෙලා මුව විකසිත වේදෝ
   
  පෙම්වතුන් සිනාසේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS