පස්ස
Passa
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Vocal

  Dilmi3
  Song

  Passa  පස්ස  |  Ravi Royster X Dimi3 
   
  Produced by Ravi Royster
  Lyrics @Dimi3 
  Recorded @ The Lounge by Ravi Royster  
  Mix & Mastered by Dimi3 
   
  Directed by Kasun Hettiarachchi 
  DOP /  Editor / Colorist  Hasindu D Silva
  Camera Equipment  Pixel Gear Hut
   
  Illustration by Ravi Royster
  Album Art by  Malinda G 
   
  Digital Media Support by Prabodha Lakshan 
  Social Media Support by SandaOne Jay 
   
  Best Boys
  Thilanga
  Shakila Dilshan
  පස්ස ගී පද / Passa Lyrics

  Passa පස්ස | Ravi Royster - Lyrics
  ඇදල කරල යන්න එපා වදී ඇස් වහා
  ඩිකියෙ තමයි ගතිය එන්නෙ යද්දි පා තබා
  උඹ ඇදල ඉන්නෙ බොඩිය නිසා නේද මා නගා ?
  ඇහැට කණට නාහෙට හිතට දෙන්නෙ ඇයි පගා
   
  මට වැදුනා ...  
  උඹෙ ඇස් කෙස් තොල් 
  මට ඇඩුනා ..
  කෙල්ලෙ උනා මාව ලොස්.. 
  උඹ නැටුවා ..
  කොල්ලො ආවෙ උඹෙ පස්
  සෙන් මම හැදුනා, 
  දැන් කෙල්ලෙ මමත් පොශ්
   
  හිරට තදට කොටට යටට 
  ඇදල කොහෙද යන්නෙ 
  පද්ද පද්ද
  පස්ස පස්ස පස්ස පස්ස
   
  Rap
  නැගල නැගල නැගල නැගල  තරප්පු
  ගහන්න ගහන්න ගහන්න ගහන්න  කසිප්පු 
  හපන්න හපන්න හපන්න හපන්න මුරුක්කු 
  ඇරලා ඇරලා ඇරලා ඇරල  සුරුට්ටු
  පැනලා සීමා මගෙ 
  දැකලා ලැම ඇගෙ 
  වදිනවා අන්න ටකේ
  මේක නම් සොමි වගේ
  මට සැනසීම නැති වෙලා
  උඹ ගැන හිත බලකලා
  ලෙමන් පෆ් එකෙන් දෙහි මිරිකලා 
  වගෙ ගන්නම් මං උඹ කරකලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS