පණට නමක්
Panata Namak
 • Category : Music Video

 • Song

  පණට නමක් ගී පද / Panata Namak Lyrics

  තේරෙනා දවසක මේ ආදරේ ගැන
  දොස් නගයි ඔබ හට ඔබගේම ඔය හිත
  පාරනා මතකය මුළු ජීවිතේටම
  නැවතුනත් මා ළඟ අපෙගේ නොවේ අප
  හිමි වුනත් - මට නැතත් 
  හිත වෙනතක් සෙව්වේ නෑ
  තනි වුනත් - මතුවටත්
  එය වෙනසක් වෙන්නේ නෑ
   
  පණට නමක් දෙනවා නම් ඒ ඔබමයි දිවුරන්නම්
  පෙමට නැතත් නැවතීමක් තීරණෙ ඔබෙ පිළිගන්නම් 
   
  යන්න ඕනේම නම් දුර මා කෙරෙන්
  නොවේ කවදාකවත් බාදා මගෙන්
  මොනව ලැබගන්ද මං නවතා බලෙන්
  පැතුවෙ ප්‍රේමයම නම් මෙතුවක් ඔබෙන්
  හිමි වුනත් - මට නැතත් 
  හිත වෙනතක් සෙව්වේ නෑ
  තනි වුනත් - මතුවටත්
  එය වෙනසක් වෙන්නේ නෑ
   
  සඟවගත්තට රිදුම් පිට ලෝකයෙන්
  කොහොම සඟවනුද මං අපි ගැන ලොවෙන්
  ඔබට අවසන් වුනත් වචනෙන් දෙකෙන්
  අතැරලනු කොයි ලෙසින් ඔබ මේ හිතෙන්
  හිමි වුනත් - මට නැතත් 
  හිත වෙනතක් සෙව්වේ නෑ
  තනි වුනත් - මතුවටත්
  එය වෙනසක් වෙන්නේ නෑ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS