ඔමරි
Omari
 • Category : Music Video
 • Company : Evoke Music
 • Year : 2022

 • Lyrics

  Dulan
  ARX
  Song

  Omari (ඔමරි) | Satheeshan Ft Kaizer Kaiz | Official Music Video
   
  Latest pop music video "#Omari" Sung by Singer - #Satheeshan Featuring with #KaizerKaiz .
  The Video is Directed by #PushpithaNirmal , Lyrics by #DulanARX & Music Produced by #ChamathSangeeth .
  ඔමරි ගී පද / Omari Lyrics

  Omari Song Lyrics - ඔමරි ගීතයේ පද පෙළ
   
  දුටුව දිනම නෙතග බැඳුණු නුඹගේ රූ සොබා
  බලන බැලුමේ හීසර වැදුණු කුමරු මා තමා
  නිතඹ ලෙලෙන තාලෙට මේ හිත ගින්නකි රෑ දිවා
  නුඹ හා රඟනා මේ හිතත් අකීකරුයි නේ මා
  ඔමරි පෑ නුරා
  දුටු මා හිත මුලා වෙලා
  නුඹ රඟන පා තබා
  තාලෙට හිතත් නුබේ වෙලා නගා
  ඔමරි පෑ නුරා
  දුටු මා හිත මුලා වෙලා
  නුඹ රඟන පා තබා
  තාලෙට හිතත් නුබේ වෙලා නගා
  දුටුව දිනම නෙතග බැඳුණු නුඹගේ රූ සොබා
  බලන බැලුමේ හීසර වැදුණු කුමරු මා තමා
  නිතඹ ලෙලෙන තාලෙට මේ හිත ගින්නකි රෑ දිවා
  නුඹ හා රඟනා මේ හිතත් අකීකරුයි නේ මා
  මරලා කිටක් කිටක් කිටක්
  ඉන්නම් මං හෙටත් හෙටත් හෙටත්
  ඔතන්න බතක් බතක් බතක්
  වරෙන් මං ඉන්නම් මේ ගුරු පාරෙම
  වැට ළඟ බොමින් බීඩි කොටේ
  මේ සරම ගහලා කැහැපොටේ
  ගිය එකා හැමදාම ගම වටේ
  දැන් කැරකෙන්නේම උඹ වටේ
  රා ටික වගේ පන ටික
  මම නවත්තන්නද බොන එක
  සහතික වෙන්නද දිවුරලා
  ආයෙත් බිව්වොත් බීපන් වහ ටික
  කොපර කොපර පිපිඥ්ඤා
  ඇගේ කෙකර කට නම් රතිඤ්ඤා
  මං දවස් හතේම රකිඤ්ඤං
  පොඩි පැලක් හදන් නුඔ ළඟින්ම
  දුටුව දිනම නෙතග බැඳුණු නුඹගේ රූ සොබා
  බලන බැලුමේ හීසර වැදුණු කුමරු මා තමා
  නිතඹ ලෙලෙන තාලෙට මේ හිත ගින්නකි රෑ දිවා
  නුඹ හා රඟනා මේ හිතත් අකීකරුයි නේ මා
  ඔමරි පෑ නුරා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS