ඔබ ළඟ නැති මේ සසරේ තනිකම දැනුණා අඳුරේ
Oba Langa Nathi Me Sasare
 • Lenght : 04:04

 • SongCopy

  ඔබ ළඟ නැති මේ සසරේ තනිකම දැනුණා අඳුරේ ගී පද / Oba Langa Nathi Me Sasare Lyrics

  ඔබ ළඟ නැති මේ සසරේ
  තනිකම දැනුණා අඳුරේ
  පැතුවා ඔබේ සිසිල උණුසුම් කතරේ
  ඔබ මා ළඟ නැති අතරේ
   
  රන් දේදුනු පෑවූ දා
  ඔබ හා මා එක් වූ දා
  මතකයි ඔබේ සුදු අත ගෙන පියමැන්නා
  පොද වැස්සක අපි දෙන්නා 
   
  විලඳ පොරි ඉහලා අපට සුබ පැතුවා
  අසිරි හඬ දීලා මංගලම් කීවා
  සුවඳින් පිරී හසරැුල් ඔබේ මගෙ මුව‘ගට ළං වූවා
  ඔය රුව මගෙ නෙතු දුටුවා
   
  ඔබ ළඟ නැති මේ සසරේ
   
  සඳ කිරණ වැදිලා මල් සුවඳ දැනිලා
  පිනි දහඩිය වැටිලා ඔබෙ මුහුණ දිලිලා
  ඔබ හා මෙමා දෙදෙනෙක් කියා සිතුවා ඉවරයි සිතුණා
  රැුය පහන් කළා දෙදෙනා
   
  ඔබ ළඟ නැති මේ සසරේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS