නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ
Numbe Suwanda Pirunu Punchi Kamare
 • Lenght : 04:47

 • Song

  නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ ගී පද / Numbe Suwanda Pirunu Punchi Kamare Lyrics

  නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ
  රතු රෝස මලක පෙති හැලී තියේ
  මට නපුරු උනේ ඇයි දයාවියේ
  මෙ කඳුළු බිංදු ප්‍රථම ප්‍රේමයේ
   
  මගෙ සමරු පොතේ රෝස පිටු සොයා
  මුතු අකුරු පේලියක් ලියු ඔයා
  සිහිවටනයක් ලෙසින් තවත් තියේ
  සමනල පියාපතක්ද ජීවිතේ
   
  නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ
   
  සිත දුරක ගියා ආදරේ සොයා
  මුතු කඳුලු බිංදුවක් ගලා ගියා
  සමු ගැන්ම වේදනාවකී ලොවේ
  මේ ඉන්ද්‍රචාපයක්ද ජීවිතේ
   
  නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාමරේ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS