නැතිද මා කෙරේ අද ඔබගේ ආදරේ
Nathida Ma Kere Ada Obage Adare
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:02

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  නැතිද මා කෙරේ අද ඔබගේ ආදරේ ගී පද / Nathida Ma Kere Ada Obage Adare Lyrics

  නැතිද මා කේරේ අද ඔබගෙ ආදරේ..
  කඳුළු ඇස් දෙකේ තව අඩු නොවේ මගේ..
  ඔය තරමට පෙම්කල කිසිවෙක් නොමැති මේ බවේ..
  වරද මගෙද රත්තරනේ කියනවද මගේ..
   
  වැටෙනා කඳුලක් ගානේ
  ඔබවයි මට සිහිවන්නේ...//
  වෙන්වී ඔබ ගිය වේලේ
  නැතිද ඔබට දුක දැනුනේ
  අතීතයම අද මාගේ - සිහිනයක් වගේ..
  සිහිනයක් වාගේ..
   
  නැතිද මා කෙරේ අද...
   
  හෙලනා සුසුමක් මාගේ
  ඔබවයි තව විමසන්නේ...
  රිදවා සිත හැම වාරේ
  ඔබම නොවෙද බොරු කීවේ
  අතීතයම අද මාගේ - සිහිනයක් වගේ..
  සිහිනයක් වාගේ..
   
  නැතිද මා කෙරේ අද...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS