මුතුලතා.. සිනහා පොකුරු පා
Muthu Latha Sinaha Pokuru Paa
 • Lenght : 03:31

 • Song

  මුතුලතා.. සිනහා පොකුරු පා ගී පද / Muthu Latha Sinaha Pokuru Paa Lyrics

  මුතුලතා සිනහා පොකුරු පා
  මුතු මැණිකේ බලනු එපා 
  නෙත පැටලී සිත මා අසරණ වෙලා
   
  මම ළඳේ කෙලෙසද කියන්නේ
  අාල හැඟුම් 
  මුව ගොළු වේ
  හිත පැටලී අද මා අසරණ වෙලා 
   
  ගෙලේ තොරොම්බොල් මාලේ පළඳා
  ඉහේ තැඹිලි තෙල් ගාලා පීරා 
  පාළොස්වක පෝදා හඳ ගමට වඩින ලීලෙන්
  දෙවටේ නුඹ එන්නා
   
  මුතුලතා.....
   
  තුන්තිස් පැය රෑ නිදි නම් නැතුවා
  ඉලංදාරි මං රහසේ හැඬුවා
  මුතුබිඳු මුතු මැණිකේ 
  නුඹ කරකාරෙට ගන්ටා 
  පූරුවේ පින් නැතුවා
   
  මුතුලතා ....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS