මෙතුවක් දුර ගෙවලා මෙතැකින් අපි දෙදෙනා
Methuwak Dura Gewala
 • Lenght : 03:43

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  මෙතුවක් දුර ගෙවලා මෙතැකින් අපි දෙදෙනා ගී පද / Methuwak Dura Gewala Lyrics

  මෙතුවක් දුර ගෙවලා
  මෙතකින් අපි දෙදෙනා
  සමුගන්න නොවේ
  මම පෙම් කෙරුවේ //
   
  ඔබගෙන් ලද හසරැල් කදුලක් වී දෙනෙතින්
  ගැලුවත් හොර රහසින් ඔබ නෑ මගෙ අසලින්
  ඔබමයි තාම විමසන්නේ සත්තයි හිතින් මගේ
   
  මෙතුවක් දුර ගෙවලා....
   
  මගේ සෙනෙහේ මදි නම් අද ඇති තැන හොඳ නම්
  අපේ ඇසුරට වැඩියෙන් ඔබ අද සතුටින් නම්
  මම නෑ හිරිහැර කරන්නේ ඉන්නම් දුරින් ඔබේ
   
  මෙතුවක් දුර ගෙවලා.... //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS