මනලෝලී මනමාලියේ ඔය දැසේ කැල්මන් වෙලා
Manaloli Manamaliye
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:38
 • Year : 1993

 • SongKaroke

  මනලෝලී මනමාලියේ ඔය දැසේ කැල්මන් වෙලා ගී පද / Manaloli Manamaliye Lyrics

  මනලෝලී මනමාලියේ
  ඔය දෑසේ කැල්මන් වෙලා 
  මාගෙ දෑතේ දැවටී ආවේ
  පවසන්නදෝ ආදරේ
   
  කවදා හෝ සංසාරයේ
  එක් වීලා අතිනත් වෙලා
  ආවා වගේ ඔබ මේ ආවේ
  පවසාලා ප්‍රේමාදරේ
   
  මුව මදහාසේ ඔබ මට පෑවේ
  විහිදා පෙම් ආරාධනේ
  ඉඟියෙන් වාගේ රහසින් කීවේ
  සැනසීමයි මේ ජීවිතේ
   
  මනලෝලී මනමාලියේ
   
  ඔබ හිනැහේවී පුන්සඳ වාගේ 
  පායාලා මාගේ ලොවේ
  ඈයිදෝ නොහෑගේ ලෙන්ගතු වූයේ
  ඔබ මා ලංවීලා මෙසේ
   
  ලතැවුල් කීවේ සංසිදවූවේ
  දෙනෙතේ දල්වාලා සෙනේ 
  ඔබ සුව ගේනා සුවඳක් වාගේ
  පාවේවී මාගේ ලොවේ
   
  මනලෝලී මනමාලියේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS