මනාලී
Manali
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Vocal

  Ravi
  Jay
  Song

  මනාලී ගී පද / Manali Lyrics

  නුඹ විද්ද හී සර වැදුනා මගෙ කෙල්ල
  නාඹර ලඳ නුඹ දැක හද නෑ මට මෙල්ල
  නුඹමයි හිර කලේ පණ ගන්නට මේ හෙල්ල
  නුඹ මට විද්ද හී අද මගෙ හිරවී
  මනාලී මනාලී
  මනාලී මනාලී මනාලී
  මනාලී මනාලී මනාලී
  මනාලී...
  එන්න සුලඟේ දැවටිලා
  කොල්ලො ගනින් ඕක ඔතලා
  නංගි ගන්නවද මේ පලා
  ඔයා දන්නැද්ද මං වල්සරා
  ඌ... රිදුනා නේද පැට්ටෝ
  අනෙ දෙන්නෙපා මටනම් wrong talk
  වෙන දැකලා නැත්තම් හොඳයි ශෝක්
  ඇයි කලබල චුට්ටෝ
  අනේ මට මෙහෙම හොඳා
  එන්නකෝ සුවඳතියා
  ලිඳ ලඟ කබරගොයා
  මං වෙට්ටු දානවා
  නුඹ විද්ද හී සර වැදුනා මගෙ කෙල්ල
  නාඹර ලඳ නුඹ දැක හද නෑ මට මෙල්ල
  නුඹමයි හිර කලේ පණ ගන්නට මේ හෙල්ල
  නුඹ මට විද්ද හී අද මගෙ හිරවී
  මනාලී මනාලී (මනාලී)
  මනාලී මනාලී මනාලී
  මනාලී මනාලී මනාලී
  මනාලී...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS