මනබැන්දු කාරනාවක්
Manabandu Karanawak
 • Category : Music Video
 • Company : YuKIBeatZ
 • Studio : YuKIBeatZ
 • Year : 2022

 • Song

  මනබැන්දු කාරනාවක් ගී පද / Manabandu Karanawak Lyrics

  මං දෙන්නම් හිත ගන්න මගේ
  නුඹ දැක cross උනේ මගේ ඊතලේ
  කලඹාවී ඇස් ළඟපාත ඉස්
  කැරකේවි නුඹ ළඟ පිස්සු වගේ
  අකලට මල් වැස්ස වගේ
  වියලුනු තොල් තෙත් වුනා ආයේ
  බෑ ළඟින් යන්න කැස්ස වගේ
  හිනා වෙන්න ඔය ලස්සන
  දෙන්නම් ඔය ඇස්
   
  මනබැන්දු කාරනාවක් මට කියපන්
  මනබැන්දු කාරනාවක් මට කියපන්
  ඉන්නට කියා මං නුඹව තියලා
  නින්දෙම තියපන් නුඹම ඉඳලා
  ඉන්නට කියා මං නුඹව තියලා
  නින්දෙම තියපන් නුඹම ඉඳලා
   
  නතර වෙන්න ඕන නෑ මං කාටත් කලින්
  ඕන දේකට ඕන දෙයක් ඕන නෑ බං worry
  මගේ පැත්තට මම ගේන්නම් ඕන තරම් පෝරී
  තනියෙන් එපිට වුනේ උස්සගෙන කාටත් හොරෙන්
  එයා පිට වී
  තනිවෙන්න පෙම දම්
  සැරසුනා ලෙන් ලෙන් මල්දම් සුදු පිරුමල්
  තනියට ලංවෙන්නම්
  මං වීර තරුවක් වෙන්නම් මගේ
   
  පෙරුවකට ගැස්ම වගේ
  වියලුනු තොල් තෙත් වුනා ආයේ
  බෑ ළඟින් යන්න කැස්ස වගේ
  හිනා වෙන්න ඔය ලස්සන
  දෙන්නම් ඔය ඇස්
   
  මනබැන්දු කාරනාවක් මට කියපන්
  මනබැන්දු කාරනාවක් මට කියපන්
  ඉන්නට කියා මං නුඹව තියලා
  නින්දෙම තියපන් නුඹම ඉඳලා
  ඉන්නට කියා මං නුඹව තියලා
  නින්දෙම තියපන් නුඹම ඉඳලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS