මම නම් ආසයි අහන්න නයනා
Mama Nam Asai Ahanna Nayana
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:01

 • Song

  මම නම් ආසයි අහන්න නයනා ගී පද / Mama Nam Asai Ahanna Nayana Lyrics

  ම නම් ආසයි අහන්න නයනා
  ඉස්සර වාගේ ඔබේ මුවින්
  දෙනෙත පියාගෙන කියන්න මුමුණා
  එක වදනක් හෝ කෝල ලෙසින්
  වෙන කවුරුත් නෑ අහගෙන ඉන්නේ
  ඉර හඳ පමණයි කවදත් උන්නේ
   
  මම නම් ආසයි අහන්න නයනා
  ඉස්සර වාගේ ඔබේ මුවින්...
   
  ඉඳුල් මගේ නෙත මුලින්ම දුටු දා
  මා හා හිනැහුණු අහිංසකාවිය
  අදත් එදා මෙන් දකින්න ඇත්නම්
  මට පෙම් කළ මුදු නිසංසලාවිය
  මා ආගන්තුක ලෙසද පෙනෙන්නේ
  පුරුදු හඬින් ඇයි හිනා නොවන්නේ
   
  මම නම් ආසයි අහන්න නයනා
  ඉස්සර වාගේ ඔබේ මුවින්...
   
  පාසැල් කාලය ඔහේ ගෙවෙද්දෙන්
  ලෝකය යනතක ගමනේ යද්දෙන්
  පුංචි දැරිය යුවතියක වුනාදෙන්
  මගේ බොළඳ හිත මට තිබුණාදෙන්
  ලොවට බයේ ඇයි ජීවත් වන්නේ
  දුරින් නොවේ ඔබ ළඟයි හිඳින්නේ
   
  මම නම් ආසයි අහන්න නයනා
  ඉස්සර වාගේ ඔබේ මුවින්
  දෙනෙත පියාගෙන කියන්න මුමුණා
  එක වදනක් හෝ කෝල ලෙසින්
  වෙන කවුරුත් නෑ අහගෙන ඉන්නේ
  ඉර හඳ පමණයි කවදත් උන්නේ
  මම නම් ආසයි අහන්න නයනා
  ඉස්සර වාගේ ඔබේ මුවින්...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS