මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි
Mage Ratata Dalada Himi Saranai
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:42

 • Song

  මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි ගී පද / Mage Ratata Dalada Himi Saranai Lyrics

  මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි..
  මගේ දැයට දළදා හිමි සරණයි..
  සැපතින් සපිරුණු නිවහල් දෙරණයි
  උපතින් මා හට මේ හැම උරුමයි...//
   
  දළදා මැදුරේ රන්කොත මුදුනේ..
  මිණි කිරණින් මුළු රටම අවදි වේ..//
  දෙදහස් වසරක මහරු අතීතය..
  සීහ තේජසින් යළි පිබිදී එයි..//
   
  මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි..
   
  මෙතැනම වී දැය එක ලෙස බැඳුනේ
  සිත් තුල බිය සංඛා දුරු කෙරුනේ..//
  සමිඳුන් සෙවනේ ජය දද බැඳුනා..
  ජය බෙර වැයුනා ජය ගී ගැයුනා..//
   
  මගේ රටට දළදා හිමි සෙවණයි..

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS