මගෙ දුවේ ඔබ අවදියෙන් නම්
Mage Duwe Oba Awadiyen Nam
 • Lenght : 04:16

 • Lyrics

  Rathna
  Sri
  Song

  මගෙ දුවේ ඔබ අවදියෙන් නම් ගී පද / Mage Duwe Oba Awadiyen Nam Lyrics

  මගෙ දුවේ ඔබ අවදියෙන් නම්
  මේ රැයේ මිහිරිම වෙලාවයි
  දොර ඇරන් එළියට ආවොතින්
  මේ මිහිරි දේවල් නුඹටමයි...
   
  සේපාලිකා මල් බිමට බැහැලා
  ඇවිදින්න යන වෙලාවයි
  නිල් තාරකා බිම බලාගෙන
  වැව් දියට පෙම් බැඳි වෙලාවයි
  මේ පොළෙව කෙතරම් සුන්දරද
  මගෙ දූ තනියම හිනාවෙයි...
   
  මගෙ දුවේ ඔබ අවදියෙන් නම්
  මේ රැයේ මිහිරිම වෙලාවයි
  දොර ඇරන් එළියට ආවොතින්
  මේ මිහිරි දේවල් නුඹටමයි...
   
  ඝන කලුවරට අප පෙම් කළොත්
  ඉර හඳ තරුවලට ණය ගැතියි
  ලොව දුන්නු දේවල් අද අපිට හෙට
  ලොවට පෙරළා දිය යුතුයි
  ඔබ මේ ලොවට ආදරේ නම්
  මුලු ලොවම ඔබටත් ආදරෙයි....
   
  මගෙ දුවේ ඔබ අවදියෙන් නම්
  මේ රැයේ මිහිරිම වෙලාවයි
  දොර ඇරන් එළියට ආවොතින්
  මේ මිහිරි දේවල් නුඹටමයි...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS