මගෙ දුප්පත් ඇස් දෙක
Mage Duppath As Deka
 • Lenght : 03:53

 • Song

  මගෙ දුප්පත් ඇස් දෙක ගී පද / Mage Duppath As Deka Lyrics

  මගෙ දුප්පත් ඇස් දෙක ලස්සන අද ලස්සන නෑ ඔබට
  එක රෝස මලක් වෙනුවෙන් මගෙ හදවත දුක් විඳිනා තරම
  අපෙ සුන්දර ලෝකය කඳුළු බිඳක් අද කඳුළු බිඳක් හඬන
  මගෙ ආදරී
  මගෙ ආදරියේ ඇයි
  ආදරියේ ඇයි තහනම් කළෙ සුවඳ
   
  සඳ රහසක් කිව්වා
  අහගෙන ඉන්නට බෑ
  ඔබෙ දෑසින් මිදිලා
  වෙන් වෙන්නට මට බෑ
  මට අහිමිව ගිය ඔබ ආයෙත් ඕනෑමයි
  පෙති ගිලිහුණ මල වගෙ මගෙ හදවත වැළපෙයි
  මගෙ ආදරී
  ඔබ වෙනුවෙන් තාමත්
   
  මතු හැමදාමත් මගෙ හදවත වැළපෙයි
   
  එක සිහිනෙක දුටුවා
  ලස්සන සුර අඟනක්
  තව දවසක දුටුවා
  වෛරයෙ ගිනි පුපුරක්
  සිත් අහසේ ඉගිලෙන ලස්සන කිරිල්ලියේ
  ඔබෙ වෙනසක් දැක්කම මට හැඬෙනවා රහසේ
  මගෙ ආදරී
  දිවි ඇති තෙක් සුවඳයි
   
  මල් වගෙ සුවඳයි
  තාමත් ඔබ මගෙමයි
   
  මගෙ දුප්පත් ඇස් දෙක ලස්සන අද ලස්සන නෑ ඔබට
  එක රෝස මලක් වෙනුවෙන් මගෙ හදවත දුක් විඳිනා තරම
  අපෙ සුන්දර ලෝකය කඳුළු බිඳක් අද කඳුළු බිඳක් හඬන
  මගෙ ආදරී
  මගෙ ආදරියේ ඇයි
  ආදරියේ ඇයි තහනම් කළෙ සුවඳ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS