මධුවිතට ඉඩ දෙන්න එපා
Maduwithata Ida Denna Epa
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 02:43

 • Song

  මධුවිතට ඉඩ දෙන්න එපා ගී පද / Maduwithata Ida Denna Epa Lyrics

  මධුවිතට ඉඩ දෙන්න 
  එපා මුව සිප ගන්න 
  මධු සැලෙ දොර වසා 
  මා වෙතට පැමිණෙන්න 
   
  සද කැලුම් අතුන බිගු 
  මාවතේ ඇවිදින්න 
  තුෂාරේ වැසි ගිය 
  මිදී උයන නවතින්න 
   
  දෙතොල් පෙති මත රැදුණු 
  මධු පැනින් මත් වෙන්න 
  මධු සැලෙ දොර වසා 
  මා වෙතට යලි එන්න 
   
  රාත්‍රිය ගෙවූ මුත් සැව්ලානේ 
  නාඩන්න සුදු සදට වන රොදේ 
  නවතින්න ඉඩ දෙන්න 
  නීල පලු පත් අතර 
  මොහොඉතකට නවතින්න 
  මධු සැලෙ දොර වසා
  මා වෙතට යලි එන්න 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS