මා නාරී
Ma Naari
 • Category : Lyrics Video
 • Year : 2022

 • Song

  මා නාරී ගී පද / Ma Naari Lyrics

  ලෝකයට රහසෙන් මුමුණා කියන්
  කන් පෙත්ත මත දෙතොලෙ උණුහුම තියන්
  ශෘංගාරි ඇස් අඩවන් කරන් 
  මා මනස මන්මත් කලා
  ඈ ලස්සනයි... 
   
  මා නාරී.....
   
  රන් තාරුකාවලට පිටු දී ඉඳන්
  ඇහුනාද ගතු කියනවා සුර ලියන්
  ඔය දෙතොලෙ උණුහුමට හැංගී හොරෙන්
  ප්‍රේමකළා සොඳුර හිරු සඳු උනත්//
   
  හීන ආකහේ කොහේ හරි නැවතිලා
  ඇස් මානයට ඔබේ කෙදිනහරි ළං වෙලා
  මුමුණාවි ඔබ සවනට කොඳුරලා
  සොඳුර අපි ආදරෙන්.....
   
  මා නාරී.....

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS