මා ගාවින්
Ma Gavin
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  මා ගාවින් ගී පද / Ma Gavin Lyrics

  මගේ කියා මේ ලෝකේ
  දිනු දෙයක් නැති කාලේ
  මගේ ලඟින් නැවති මේ
  සුසුම් නිවා සංසාරේ
  දිනා දිදි සංතෝෂේ
  නිම කලා සංතාපේ
  මා ගාවින්... නතර වෙලා
   
  මගේ කියා මගේ ලෝකේ
  දෙයක් නැතේ නුඹ වාගේ
  මගේ සිනා මා පැතුවේ
  නුඹේ සිනාවෙන් සුහදේ
  මෙතෙක් දුරක් ආ ගමනේ
  ගිමන් නැතේ මට දැනුනේ
  මා ගාවින්... ඉන්න ඔයා
   
  සැඩ කුණාටු මැද රළු දියඹේ 
  රුවල් නොබිඳී මහ සයුරේ
  රළ පෙරළී මැදින් ආ ගමනේ
  දිනුම ඈතක නොවේ..
   
  හුස්මක් ගානේ දැවටි ඉන්නයි නුඹ ලඟ මා කැමතී ...
  මා ලඟ ඉන්නා හැම මොහොතේම ඔය හිත මා නිවමී ...
  දෑත අල්ලන් සදා - ඈත යං පියඹලා...
  හිමි වුනත් ජීවිතේ වේදනා...
   
  මා ගාවින් නතර වෙලා
  මා ගාවින් ඉන්න ඔයා //

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS