හිතුමතේ පාවෙනා
Ma Desa Neth Nopiya Balapu (Hithumathe Pawena)
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:41

 • Song

  හිතුමතේ පාවෙනා ගී පද / Ma Desa Neth Nopiya Balapu (Hithumathe Pawena) Lyrics

  මා දෙස නෙත් නොපියා බලාපූ
  හෙමිහිට බලපොරොත්තු ගෙනාපූ
  වැඩිපුර මාත් එක්ක නොආපූ
  මතකෙට සොඳුරු තැන් ගොඩ ගසාපූ
   
  ඔබ තවමත් ඇය තමයි  ///
  මගෙ හිත හදාපූ
   
  හිතුමතේ පාවෙනා හිත හැදෙයිලූ
  ක්ෂිතිජයේ ගෑවිලා මොකටද දුකයිලූ//
   
  පපුවට තුරුලු වී හිඳ හඩාපූ
  ලංවී තොඳොල් බස් මට දොඩපූ
  හිත ලඟ හීනෙන් නිදි වරාපූ
  සිහිනෙක සැබෑ සුවය මට ගෙනාපූ
   
  මට තවමත් සුවඳ දෙයි///
  මලකින් හමාපූ
   
  හිතුමතේ පාවෙනා හිත හැදෙයිලූ
  ක්ෂිතිජයේ ගෑවිලා මොකටද දුකයිලූ//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS