ලන්දේ පැණි මොර
Lande Peni Mora

Lyrics

Daya
De
Vocal

S
D
Song

ලන්දේ පැණි මොර ගී පද / Lande Peni Mora Lyrics

ලන්දේ පැණි මොර හිඹුටු ඉදීලා 
මිදුලේ ගහ යට වෙරළු වැටීලා 
සහසක් මී මල් හිතේ පිපීලා 
ඔබ එනතුරු ඉමි පාර බලාලා...
 
පැණි මොර කොහොමද කඩලා දෙන්නේ 
කුමටද මිදුලේ වෙරළු හැලෙන්නේ 
දහසක් මල් ඇයි හිතේ පිපෙන්නේ 
ඈතක සිරවීලයි මා ඉන්නේ...
 
හේනේ කුරහන් සුවඳ පිරීලා 
තුන්හිරි පැදුරේ රටා මැවීලා 
සෙනෙහස් සුව මතකයේ වෙළීලා 
ඔබ එනතුරු ඉමි පාර බලාලා...
 
කුරහන් සුවඳක් කෙලෙස විඳින්නේ 
පියුම් රටා කුමකටද වියන්නේ 
සෙනෙහස් සුව කෙදිනකද ලබන්නේ 
අද හෙට සිර ගෙයි දොර ඇරියන්නේ...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS