කොළොම් තොටින් නැව් නැග්ගා.. අපේ රටේ මනුස්සකම
Kolom Thotin Naw Nagga
 • Lenght : 03:03

 • Song

  කොළොම් තොටින් නැව් නැග්ගා.. අපේ රටේ මනුස්සකම ගී පද / Kolom Thotin Naw Nagga Lyrics

  කොළොම්තොටින් නැව් නැග්ගා
  අපේ රටේ මනුස්සකම
  කොළොම්තොටට ගොඩ බැස්සේ
  අමන කමයි ඒ වෙනුවට..//
   
  බෝනික්කන් ඇස් නටවන ලස්සන හුරුබුහුටි කමට
  නැවෙන් ඇවිත් කොළොම්තොටට ගොඩ බැස්සා අපූරුවට
  අපෙ ඇත්තෝ බෝනික්කන් මිලදීගෙන කාසි වලට
  කිරි දරු පැටවුන්ගෙන් නැව පුරවන්නේ ඒ වෙනුවට
   
  කොළොම්තොටින් නැව් නැග්ගා
  අපේ රටේ මනුස්සකම
  කොළොම්තොටට ගොඩ බැස්සේ
  අමන කමයි ඒ වෙනුවට
   
  මවු තුරුලෙන් පිපෙන මලට ලංසු තියන නොමිනිසුන්ය
  දුප්පතුනගෙ මල් නෙලමින් ඉසුරු සොයන බැතිමතුන්ය
  කිරි දරුවන් විතරක් නොව මාරු වෙලා කාසි වලට
  කොළොම්තොටින් නැව් නැග්ගේ අපේ රටේ මනුස්සකම
   
  කොළොම්තොටින් නැව් නැග්ගා
  අපේ රටේ මනුස්සකම
  කොළොම්තොටට ගොඩ බැස්සේ
  අමන කමයි ඒ වෙනුවට..//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS