කෙහෙරැල් කඩාගෙන ආදර අරුණැල්ලේ
Keheral Kadagena Adara Arunalle
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:41

 • Song

  කෙහෙරැල් කඩාගෙන ආදර අරුණැල්ලේ ගී පද / Keheral Kadagena Adara Arunalle Lyrics

  කෙහෙරැල් කඩාගෙන ආදර අරුණැල්ලේ
  නාඹර නුරා නුඹ ළඟ ඉඳ දිය නෑවේ
  බැල්මෙන් කතාවෙන් කලබලයක් නැත්තේ
  කොහොමද ළඳුනි ඔය විධියට හැඩ බැඳුනේ
   
  නිතරම පෙරෙන්නේ සරදම් කවට කතා
  සියොළඟ දුවන්නේ පියකරු සුපෙම්වතා
  වන වදුලක සැඟවුණ සිව්පාද සතා
  සමග ඔබී ඔබෙ කරවට කිඳුරු පබා
   
  කෙහෙරැල් කඩාගෙන ආදර අරුණැල්ලේ
   
  පුරඟුන් නිදන ඉස්තාලය අතේ අරන්
  අරියාදුවට දුන් සිනහව සින්න කරන්
  කයිවාරුවට නවගුණ වැල තුරුළු කරන්
  කිරිගරුඬෙන් බේසම ළඟ පතුල බලන්
   
  කෙහෙරැල් කඩාගෙන ආදර අරුණැල්ලේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS