කවුරුදෝ අර කවුළුවෙන් හිනාවී එබිකම් කලේ
Kawurudo Ara Kawuluwen Hinawee
 • Lenght : 03:29

 • SongCopy

  කවුරුදෝ අර කවුළුවෙන් හිනාවී එබිකම් කලේ ගී පද / Kawurudo Ara Kawuluwen Hinawee Lyrics

  කවුරුදෝ අර කවුළුවෙන්
  හිනාවී එබිකම් කලේ...
  ඒ හිනාවෙන් මා වෙලන්නද
  මා වෙලාගෙන මට තලන්නට
  ඈ හිනාවෙන්නේ...//
   
  හිතින් මට බැ ඈත යන්නට
  ඒ නුවන් දැහැනින් මිදීලා...//
  කවුළුවේ දොර හදින් හැරගෙන
  නෙත් ලඟින් ඉන්නම්....
   
  කවුරුදෝ අර කවුළුවෙන්....
   
  කතා නොකරන තාරකාවක්
  පාර කීවත් මම නොයන්නම්...//
  කවුළුවෙන් දොර හදින් හැරගෙන
  නෙත් ලඟින් ඉන්නම්....
   
  කවුරුදෝ අර කවුළුවෙන්....

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS