කවි සීපද ඇහෙන ඈත
Kavi Seepada Ahena Rata
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:26

 • Song

  කවි සීපද ඇහෙන ඈත ගී පද / Kavi Seepada Ahena Rata Lyrics

  කවි සීපද ඇහෙන ඈත
  කුරහන් මල් පිපෙන රෑට
  සරා සඳ ‍පෙමාතුර ගී ගයාවි
  වළා පෙළ අඳුර ලඟ ඉකි බිදිවි
  මල් පිපුණට පාට පාට අසරණ වූ මගේ දෑස
  නිදි යහනට මල් සුවඳක් නොවේවි
  හිතේ දුකට නෙතු කඳුලැල් සැලේවි
   
  පහන් සිළෙන් නොදුටුව රුව
  ඇල දොළ ලඟ සිරියාවට //
  හිරු කුමරුට අතවනන්න හදනවා
  එපා නගෝ තරහ වෙන්න හිතෙනවා
   
  අද රෑ වස්දඬු රාවය
  කියයි හිතේ ඇති ආලය //
  තරු මල් සිපගෙන එන පෙම් සිහිනයේ
  නැළවීයන් සංකා හැර ප්‍රේමියේ
   
  කවි සීපද ඇහෙන ඈත
  කුරහන් මල් පිපෙන රෑට
  සරා සඳ ‍පෙමාතුර ගී ගයාවි
  වළා පෙළ අඳුර ලඟ ඉකි බිදිවි
  මල් පිපුණට පාට පාට අසරණ වූ මගේ දෑස
  නිදි යහනට මල් සුවඳක් නොවේවි
  හිතේ දුකට නෙතු කඳුලැල් සැලේවි

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS