කඳුළු පිසදාලන සඟවාලන.. රැයේ සෙනේ මල්
Kandulu Pisadalana Sangawalana
 • Lenght : 02:45

 • Song

  කඳුළු පිසදාලන සඟවාලන.. රැයේ සෙනේ මල් ගී පද / Kandulu Pisadalana Sangawalana Lyrics

  කඳුළු පිසදාලන සඟවාලන
  රැයේ සෙනේ මල්
  සිතම සනසාලන සතපාලන
  නුඹේ සිනා මල්... නුඹේ සිනා මල් //
   
  අවර නැකත නොවේ
  තරු පීදෙන සඳ පායන නුඹමය රාත්‍රී
  සතුටු කඳුළු පිපේ
  මල් යායක සිත්යාකල නුඹ මගේ දේවී
   
  අරුණ ගලන පැයේ
  නෙත් මානෙන් ඉගිලීයන නුඹමය රාත්‍රී
  සිතට තනිය නොදී
  තුන් තිස්පෑ මල් යහනට වැඩපන් දේවී
   
  කඳුළු පිසදාලන සඟවාලන
  රැයේ සෙනේ මල්
  සිතම සනසාලන සතපාලන
  නුඹේ සිනා මල්... නුඹේ සිනා මල් //

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS