කඳුළු බිඳක් මා වෙනුවෙන්
Kandulu Bindak Ma Wenuwen
 • Lenght : 03:23

 • Song

  කඳුළු බිඳක් මා වෙනුවෙන් ගී පද / Kandulu Bindak Ma Wenuwen Lyrics

  කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්...
  නොසැලෙන්නයි ඔබේ ඇසින්
  ආදරයේ අනුකම්පා....
  අයදින්නට එපා මගෙන්..//
   
  කුළුදුල් සෙනෙහස ඔබගේ...
  පුද කළ දා එකම සිතින්..
  ඔබ දෙගුරුන් නොපැතු මා...
  ලොව තනි වේ නම්....
   
  කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්...
  නොසැලෙන්නයි ඔබේ ඇසින්
  ආදරයේ අනුකම්පා....
  අයදින්නට එපා මගෙන්..
   
  එක මඟ යන මුත් කිසිදා..
  හමු නොවෙනා දෙදෙනෙකු නම්..
  තනිවෙන්නම් සැමදා මා....
  ඔබ සැනසේ නම්...
  කඳුලු බිඳක් මා වෙනුවෙන්...
  නොසැලෙන්නයි ඔබේ ඇසින්
  ආදරයේ අනුකම්පා....
  අයදින්නට එපා මගෙන්..

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS