කළිදු ගංගා දෙනියෙ වන තීරේ
Kalindu Ganga Deniye
 • Teledrama : Rekha
 • Year : 1983
 • Category : Tele Drama
 • Lenght : 04:40

 • Song

  කළිදු ගංගා දෙනියෙ වන තීරේ ගී පද / Kalindu Ganga Deniye Lyrics

  කළිදු ගංගා දෙනියෙ වන තීරේ
  ගෝවින්ද කොතැන සැගවුණිද මට නොතේරේ
  පිය තුමනි නන්ද හා කොහිද ඔබෙි පුතනූ
  මා ඔහුගෙ ප්‍රියාවය සැගවුණු තැන කියනු
   
  පළුපත් යහනකි මෙි ඔහු සැතපුණු
  ඔහුගේ සිරුරේ සුවදයි මෙි
  ළදකගෙ මිණි කොඩොලේ සුන් බුන්මෙි 
  හා හා බැදුනි ද කාමිණියක හා
   
  නිල් දිය පොකුණකි මෙි ඔහු කිමිදුනු
  ඔහුගේ සිරුරේ සිහිලයි මෙි
  ළදකගෙ මිණි මෙවුලේ මුතුකැට මෙි
  හා හා බැදුනිද කාමිණියක හා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS