කාලයක් තියේවී මා මතක්වෙන
Kalayak Thiyewi
 • Category : Music Video

 • Song

  කාලයක් තියේවී මා මතක්වෙන ගී පද / Kalayak Thiyewi Lyrics

  කාලයක් තියේවී මා මතක්වෙන
  එපා කියා ගිය ඔබට
  ආයෙමත් නො ඒවී ඒ අතීතය
  අපේ ලොවේ අපි ගෙවුව
  සැමදා ඔබ මගේ කියා හිතුව
  හිතට රිද්දනා නිතර
  දඬුවමක් වුණා ආදරේ
  සිතුවිල්ලක් ගානේ ඔබමයි උන්නේ සෑමදා හිතේ
  සැනසිල්ලක් නෑ මේ ලෝකේ තිබුණේ මට ඔයා වගේ
  දවසත් ගෙවුණේ පාළුවේ
  ඇස නොගැටී ඔය රූපේ
  කිසිමදාක ඔබ ගාවින් හිත නෑ දුර ගියේ
  දහසක් දේ කිවු හාදුවේ
  තව සුවඳයි ඒ මතකේ
  ළඟින් ඉන්න මා පැතුවත් හැමදා ජීවිතේ
  නොසිතුදාක නැවතීමක් තැබුණා ආදරේ
  පවසන්නට බොහො දේ හිතේ
  තිබුණත් ඔබ නෑසූවේ
  මුණගැහීම වැරදීමක් කියලා ඒ අපේ
  අවසන් දා තෙක් හුස්ම මේ
  ඉමු කීවත් එක වාගේ
  සෑමදේම රැවටීමක් වීලා ඒ ඔබේ
  නොසිතුදාක නැවතීමක් තැබුණා ආදරේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS