කාමාශි
Kaamashi
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Feat

  Smokio
  Song

  කාමාශි ගී පද / Kaamashi Lyrics

  මගෙ ළඟ තනියට අඩ සඳ නිරුවත
  සිල් සිඳලන බව හිත කිව්වා
  හති මට හොඳටම නවතින හිතකට
  මොන සෘංගාරෙද කලකිරුණා
   
  කවුරුන්දෝ
  කාමාශ්‍රීයෙන් සරා
  රාගී හිත රවටලා
  පරිනත වෙද්දී තමා
  තේරුම් ගත්තේ මේ මා
   
  කාමාශ්‍රීයෙන් සරා
  රාගී හිත රවටලා
  පරිනත වෙද්දී තමා
  තේරුම් ගත්තේ මේ මා
   
  මගෙ ළඟ තනියට අඩ සඳ නිරුවත
  සිල් සිඳලන බව හිත කිව්වා
  හති මට හොඳටම නවතින හිතකට
  මොන සෘංගාරෙද කලකිරුණා
   
  දන්නෑ මට තේරුනාට
  ඇත්තටම තේරුනාද
  අහම්බෙකින් පාපෙන් මාව බේරුනාද
  හිත තෘප්තිමත් ආස සියලු දේ උනාම
  ඒ උනාට කලකිරෙනව ඇත්ත තේරුනාම
   
  හැමදේම මායාවක්
  කාමෙන් ඇලී මවාගත්
  රාගී හිතේ තවමත් ගැටේ සරාගී චායාවන්
  මා හා යහනේ දැවේ කෙල්ලන් තන්හා රතී රඟාවන්
  පාවී මරඟ රැඟුම් මවමින් නෙක රටාවන්
   
  කාමය දේදුන්නක් වගේ පාට පාට
  කාලේ මැරුව මන් ඒ වෙද්දි ගාට ගාට
  ඒ අද්දැකීම් හිතේ ඇත පාඩමක්ව
  ස්ත්‍රියයි වියවුලට කාරණාව
   
  ලොව මට හිනැහෙන බව හිත දැන ගෙන
  මට මම පමණකි බව දැණුනා
  කම්සුව විඳි මම හැම දෙය අතහැර
  ලොව නිර්වානෙට දොර ඇරියා
   
  කවුරුන්දෝ
  කාමාශ්‍රීයෙන් සරා
  රාගී හිත රවටලා
  පරිනත වෙද්දී තමා
  තේරුම් ගත්තේ මේ මා
   
  කාමාශ්‍රීයෙන් සරා
  රාගී හිත රවටලා
  පරිනත වෙද්දී තමා
  තේරුම් ගත්තේ මේ මා
   
  මගෙ ළඟ තනියට අඩ සඳ නිරුවත
  සිල් සිඳලන බව හිත කිව්වා
  හති මට හොඳටම නවතින හිතකට
  මොන සෘංගාරෙද කලකිරුණා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS