ඉරණම් ගමනේ
Iranam Gamane
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  ඉරණම් ගමනේ ගී පද / Iranam Gamane Lyrics

   
  ඉරණම් ගමනේ පෙරුමන් පිරුවෙි...        
  රිදුමන් සගවා නිබදේ...
  සැනසුම  දිවියේ හැම දේ තිබුනේ...       
  ඔය උණුහුම ලග ලමැදේ...  
   
  එපා මොහොතක්... යන්න කොහෙවත්...  
  මගෙන් වෙන් වි... හිනෙකින් වත් ...
  මෙහෙම හැගුමක්... සසරේ කොහෙවත්...
  දැනිලනමි නැ... වෙන කෙනෙකුගෙන්...
  කොතෙක් බාධා ආවත් සොයා...
  නුබෙන් මොහොතක් ඈතට නොයා... 
  ඇසිල්ලක් වත් වෙනතක් බලා... 
  නොයා ඉන්නමි ලගටම වෙලා... 
   
  දිනූ හැම  දේ පැරදුනත් මා...
  දිනා දෙන්නමි ඔබෙි පැතුමන්...
  මෙතැන්  සිට මෙි සසර කොතරමි...
  දුර උනත් මා එක්ක යන්නමි...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS