ඉකිගසා හඬන අතීතයක
Iki Gasa Handana Atheethayaka
 • Film : Samanala Sandhawaniya
 • Year : 2013
 • Category : Film Song
 • Lenght : 04:10

 • Song

  ඉකිගසා හඬන අතීතයක ගී පද / Iki Gasa Handana Atheethayaka Lyrics

  ඉකිගසා හඬන 
  අතීතයක...
  කඳුලු එක්ක ගනුදෙනු කරනා...
  මට මගේ නොවන 
  මගේම ආදරයක් තිබුනා...
   
  හීනෙන් හිනැහී තුන්යම මා රවටා
  මැදියම් මහ රෑ
  අදටත් හිත ඉගිලෙනවා
  නින්දෙන් ඇහැරී කළුවරේම යලි සොයනා
  මට මගේ නොවන...
  මගේම ආදරයක් තිබුනා...
   
  රිදුමක් වාගේ කිසිදා සුව නොවනා...
  සුසුමින් විතරක් නිරතුරුවම පිරිමදිනා...
  උහුලනු බැරි තැන උනු කඳුලුම වගුරුවනා
  මට මගේ නොවන...
  මගේම ආදරයක් තිබුනා..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS