ඉඩෝරයේ නගර කොනේ (ප්‍රංශ යුවතියන්)
Idoraye Nagara Kone (Pransha Yuwathiyan)
 • Lenght : 02:59

 • Song

  ඉඩෝරයේ නගර කොනේ (ප්‍රංශ යුවතියන්) ගී පද / Idoraye Nagara Kone (Pransha Yuwathiyan) Lyrics

  ඉඩෝරයේ නගර කොනේ අයිෆල් සීමාවේ
  ඔබව පෙනේ
  ප්‍රංශං යුවතින් හදේ කොන අරන්
  ලිලී මල් සුළං මීදුමෙන් වහන්
  මායාවී පායාවී පමාවී
   
  ෆැරෑන්ක් මිටි ගණන් යුරෝපයේ ඉඳන්
  හම්බ කරන මගේ කරපිටින්
  යන්න එනවනම් ඇයිද නෙතු පියන්
  බලා නොයිද තවත් කල් අරන්
   
  ඉඩෝරයේ නගර කොනේ .....
   
  රයින් ගඟ කොනින් පෙම් හසුන් අරන්
  යන්න එන්න මොකක්දෝ හෙයින්
  කියන නෙතු පියන් අහනවද ඉතින්
  ශ්වේත වර්ණ කරළියේ ඉඳන්
   
  ඉඩෝරයේ නගර කොනේ ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS