හැංගියං මගෙ පැංචියේ
Hengiyan Mage Penchiye
 • Category : Music Video

 • Song

  හැංගියං මගෙ පැංචියේ ගී පද / Hengiyan Mage Penchiye Lyrics

  අසනි වැස්සක් මුවා කරගෙන
  සළු අපුල්ලන මංකඩේ
  පල්ලෙවාහල නිළමෙ ඇවිදින්
  හැංගියන් මගෙ පැංචියේ...
   
  දිස්නෙ දුන්නත් කැකුළු රන් කඳ
  හිරුට හොරැහින් ගොම්මනේ
  තිසර පැටවියො වහං කෙරුමට
  තහංචියි අපි අඩුකුලේ....
   
  රදළ තුනුහිරු දවා හළු කළ
  මගේ සුහුඹුල් සන්දියේ
  වෙල්ල හැළියට කිළිටි පොදියක් 
  එක් කළෙත් මේ ගංතොටේ.... 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS