හීනය
Heenaya
 • Category : Music Video

 • Vocal

  Suwahas
  Feat

  Smokio
  Lyrics

  Dulan
  ARX
  Rap Lyrics

  Smokio
  Song

  හීනය ගී පද / Heenaya Lyrics

  යං යං යං හීනෙට ඇවිදන් යං
  මංදාකිණියම පීරන්
  යං යං යං හීනෙට ඇවිදන් යං
  මංදාකිණියම පීරන්
   
  හීන කියන දේවල්
  ඇත්ත වෙන්නත් ඕනේ
  මගෙ හීන වෙනස්
  අමුතුයි දකින්නත් ඕනෙ
  මගෙ කරගන්නයි මට
  ඕනෙ මුලු ලෝකෙම
   
  ඔව් හීන ත්ත වෙන්නෑ තමයි හැමෝගෙම
  ඒත් කවුරුත් නැතත් විශ්වාසයි මට මාව
  වැපුරූ තරමටයි ලැබෙන්නෙ ඵලදාව
  එකදෙයයි ඉල්ලුවෙ බලන් අහස දිහාව
  නැති නොවී තියෙන්නයි අම්මගෙ මූනෙ හිනාව
   
  වාසනාව නෙවෙයි හැකියාවයි අංක එක
  ඒ ලැබුන ආශිර්වාදෙ ඉන්නෙ මම හංගගෙන
  පිලිගන්නම් මම හද නැත්තම් තරු යන එක
  මම එන්නෙ හදත් අරන් තරුත් වැස්සක් වස්සගෙන
   
  යං යං යං හීනෙට ඇවිදන් යං
  මංදාකිණියම පීරන්
  යං යං යං හීනෙට ඇවිදන් යං
  මංදාකිණියම පීරන්
   
  ඒ පොඩි ලෝක සිතියම
  මම මගෙ හීන හොයන්නෙ පීරන් මංදාකිණියම
  හැම වෙලාවෙම වෙන්නෑ ආස විදියම
  යකඩෙ හැඩකරන්නත් ඕන වෙනවා ගිනියම
   
  අපි ලබා ගත්තොත් මිසක් දේවල් ඉබේ ලැනෙන්නෑ
  ලේසි ක්රමෙන් ලැබෙන සතුට හිතේ රැදෙන්නෑ
  නෑ වේදිකාවට නැග්ග ගමන් තිරේ ඇරෙන්නෑ
  මගෙ හීන ඇත්තක් වෙනකම්ම මැරෙන්නෑ
   
  සුබ පතනව වගෙ මට හමා එන සුලගත්
  මල් වැසි මුමුණ ජයග්රහනයේ පුවතක්
  හීන හොයන නැවට උය්හ්සාහය රුවලක්
  හෙළ රැප් පොතට තවත් නමක් සුවහස්
   
  යං යං යං හීනෙට ඇවිදන් යං
  මංදාකිණියම පීරන්
  යං යං යං හීනෙට ඇවිදන් යං
  මංදාකිණියම පීරන්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS