හන්තානට පායන හඳ
Hanthanata Payana Sanda
 • Lenght : 03:27

 • Song

  හන්තානට පායන හඳ ගී පද / Hanthanata Payana Sanda Lyrics

  හන්තානට පායන සඳ
  ලස්සනයිද කියන්න...
  මා නොදකින ඒ පුර හඳ
  ඔබට හැකිය දකින්න...//
   
  අඳුරු ලලා වහිනා කල
  සරසවි බිම තෙමෙන්න...//
  කුඩේ යටින් ඔබ යන කල
  එපා තනිය දැනෙන්න...
   
  ලතා මඩුළු අත වනාවි
  එපා අහක බලන්න...//
  මා ගැන මතකය ගුලිකර
  මහවැලියට දමන්න...
   
  හන්තානට පායන සඳ...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS