හන්තාන අඩවියේ.. මැදුරු කුලුනු සුදු සඳලු තලා පිස
Hanthana Adaviye
 • Lenght : 03:51

 • Song

  හන්තාන අඩවියේ.. මැදුරු කුලුනු සුදු සඳලු තලා පිස ගී පද / Hanthana Adaviye Lyrics

  හන්තාන අඩවියේ
  මැදුරු කුළුණු සුදු සඳළු තලා පිස
  මේ එන්නේ ප්‍රේමයේ සුවඳ නොවේ
   
  කුසින් අඩක් දළ අහරින් සකසා
  කෙසඟ සිරුරු රළු යහනේ සතපා
  අනියත හෙට ගැන සිතමින්
  විද්‍යා ශිල්ප කලා වනපොත් කරනා
  මානව මානවිකාවන්ගේ
  නලියන රුධිරේ උණුසුම් සුසුමයි
  ප්‍රේමයේ සුවඳ නොවේ
   
  පීඩනයෙන් තැනසර හිස ඔසවා
  පෙරමුණ ගත් වරදට වෙඩි සැර කා
  මළ සොයුරන් සිහි කරමින්
  විද්‍යා ශිල්ප කලා වනපොත් කරනා
  මානව මානවිකාවන්ගේ
  පුපුරන මනසේ කකියන පැතුමයි
  ප්‍රේමයේ සුවඳ නොවේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS