හඳපානේ මල් පිපුණා
Handapaane Mal pipuna
 • Film : Hithata Hitha
 • Year : 1965
 • Category : Film Song

 • Song

  හඳපානේ මල් පිපුණා ගී පද / Handapaane Mal pipuna Lyrics

  හඳපානේ මල් පිපුණා
  කිරි මුහුදේ රැල් නැඟුණා
  අප දෙන්නා ඒ වගේ
  බැඳුණෙ ආදරේ
  බැඳුණෙ ආදරේ....
   
  ජීවනයේ මීවදයේ
  පැණි පිරුණා ආදරේ...
  ඒ පැණි බොන බඹරි මමයි
  ප්‍රේම මී වදේ...
  ජීව මිහිර දේ...
   
  ඔබගේ සෙවණැල්ල ලෙසේ
  එන්නෙමි සැමදා ම මෙසේ..
  මේ දෛවේ තීරණේ....
  මතු අනාගතේ...
  මතු අනාගතේ...
   
  සීන සැබෑ වන්න මෙසේ
  පෙරුම් පුරා ආවෙදෝ..
  මා උපන්නේ ප්‍රේම ලොවේ...
  ඔබ පතා ප්‍රියේ..
  ඔබ නිසා ප්‍රියේ.....
   
  සඳපානේ මල් පිපුණා
  කිරි මුහුදේ රැල් නැඟුණා
  අප දෙන්නා ඒ වගේ
  බැඳුණෙ ආදරේ
  බැඳුණෙ ආදරේ....

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS