හමුවීම වෙන්වීම
Hamuweema Wenweema
 • Category : Music Video
 • Year : 2015

 • SongCover

  හමුවීම වෙන්වීම ගී පද / Hamuweema Wenweema Lyrics

  හමුවීම වෙන්වීම ලෝකේ හැටි..
  හැම භවයේ අපි මෙහෙම සමුගන්නැති..
  අපෙ වැරදි නොව ඒ මේ සසරේ හැටි..
  හැම සතුට කෙළවරම දුකකුත් ඇති..
   
  හදේ උතුරනා විරහ වේදනා
  දරාගන්න දෝ මා කෙසේ..
  මගේ පණ ඔයා දුකින් ඉන්නෙපා
  සිතින් සෑමදා මා ඔබේ..
   
  ඔබෙ සතුට පතලා ඈත්වීලා යනවා
  මුන නොගැහෙනා සේ යලී..
  අවසාන මොහොතේ ඔබෙ දෑස දැකලා
  මියැදෙන්න තිබුනොත් ඇති..
  ඔබෙ නාමෙන් මැරිලා නිගා දෙන්නෑ කිසිදා..
  එක්වෙන්න මතු යුගයේදී - පෙරුමන් පුරා මා ඉමී..
   
  අතගන්න මතුදා ඔබෙ වෙන්න පතලා
  මා කෙරුව පින් මදි ඇති..
  ඔබෙ කඳුළු පිසදා හිනැහෙන්න සැමදා..
  සැනසෙන්න මට ඒ ඇති..
  ඔබෙ නාමෙන් මැරිලා නිගා දෙන්නෑ කිසිදා..
  එක්වෙන්න මතු යුගයේදී - පෙරුමන් පුරා මා ඉමී..
   
  හමුවීම වෙන්වීම...

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS