ගජමන් නෝනා
Gajaman Nona
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  Music: Ashan Fernando
  Lyrics: Ansaf Ameer
  Percussion: Rakitha Wickramaratne
  Guitar: Kasun Kassa
   
  Director and Script: Sandesh Bandara 
  Mix and Mastered: Vinod Melpitiya 
  Cinematography: Irushka Bogoda 
  Edit and Color: Maduwantha Jayakody - Aikon Recording Studio 
  Art Director: Sandesh Bandara 
  Production Manager: Tharaka Sandaruwan 
  VFX:  Nick Leoz
  Poster: Thush Favourite
  Poster Design: Bathiya Ambepitiya
   
  Crew
   
  Chamod Fernando 
  Nishantha Warnasiri 
   
  Choreography: Achintha Kalana
   
  Make-Up and Hair Glamour:  Iresh Eranga 
  Hair: Rumesh Fernando
  Tehan's Costumes: Dhanjana Abeywickrama
  Yohani's Costumes: Janaka Ullandupitiya Costume Designer
   
  #GajamanNona #Yohani #TehanPerera 
  ගජමන් නෝනා ගී පද / Gajaman Nona Lyrics

  සඳ කොමලියට කතා
  ඉඟසුඟ නාරිලතා
  හිත මන බන්දන සේයා
  ඔය බැල්මකට නුරා
  හිත අරගත්ත හොරා
  මට ඉඟි කරවන ඡායා
  රුව දිලෙනා කවි ලියනා
  කරකාරෙට බඳිනා
  පද අමුණා මට කියනා
  නුඹ ගජමන් නෝනා
  නිදි වරනා රැය ගෙනෙනා
  පෙම් හීනෙක වෙලුනා
  හද ගැහෙනා විට හිත මා
  පෙම මටමයි ඕනා
  සුන්දර කෝල සිනා
  ගින්දර තාල මනා
  අන්දර වැට ළග පානා
  පින්බර දාක පතා
  පෙම්බර ආල කතා
  මම නුඹෙ වෙන්නට ඕනා
  රුව දිලෙනා කවි ලියනා
  කරකාරෙට බඳිනා
  පද අමුණා මට කියනා
  නුඹ ගජමන් නෝනා
  නිදි වරනා රැය ගෙනෙනා
  පෙම් හීනෙක වෙලුනා
  හද ගැහෙනා විට හිත මා
  පෙම මටමයි ඕනා
  නුඹ ද සිහින පෙම් කුමරා
  බැඳුන රැඳුන වන බඹරා
  ගැහෙන තැනක පෙම තවරා
  ගන්නකෝ මේ හිත දැන් පවරා
  හිත මගෙ තාලෙට නැලවෙනා
  කරවට මාලෙක සෙලවෙනා
  මුතුපොට ගෝමර ලෙල දෙනා
  කවිපද ආලෙට ලියවෙනා
  කෝමළ ලඳ කියා
  බෙන්තර පාලම උඩ ඔයා
  හිත මැද ආදරෙ තිය තියා
  නොදැනිම
  නුඹට හිත ගිය

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS