එක යායට මල් පීදුනු බිම් තීරේ
Eka Yayata Mal Peedunu
 • Lenght : 03:25

 • SongKaroke

  එක යායට මල් පීදුනු බිම් තීරේ ගී පද / Eka Yayata Mal Peedunu Lyrics

  එක යායට මල් පීදුනු බිම් තීරේ
  පාර දිගේ කණින් කණට
  කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ //
   
  රාස්සිගේ අව්ව වැටී දඹරන් වූ ඔබ කෙහෙරැලි //
  සුළං සමග පොරබැදුවා
  ඔබට මතක නැති උනාට අද වාගේ මතකයි මට
   
  එක යායට මල් පීදුනු බිම් තීරේ
  පාර දිගේ කණින් කණට
  කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ
   
  ගොපළු කොලුගෙ බටනලාව සංගීතය මවන අතර //
  දොලේ දියෙන් පාදෙව්වා
  ඔබට මතක නැති උනාට අද වාගේ මතකයි මට
   
  එක යායට මල් පීදුනු බිම් තීරේ
  පාර දිගේ කණින් කණට
  කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ //
   
  කොඳුර කොඳුර ඔබයි මමයි විතරයි හිටියේ //

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS