එක වසන්තයක එක රාත්‍රියක
Eka Wasanthayaka Eka Rathriyaka
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:03

 • Song

  එක වසන්තයක එක රාත්‍රියක ගී පද / Eka Wasanthayaka Eka Rathriyaka Lyrics

  එක වසන්තයක.. එක රාත්‍රියක..
  දැනුනා මතකයි.. මට ඉබේම වාගේ.. ඔබෙ සුවද..
  එක හුස්මක්වත්.. ගන්නට ඉඩ නැති තරමට..
  දැනුනා.. විතරක් මතකයි..
   
  හද ලුහුබැද ඉව කරනා..
  පෙර සසරක සුපුරුදු සුවඳ..
  ඒ ඔබේ නොවෙද එනමුදු ඒ ඔබමද..
  ඔබමද ඒ සොඳුර..
   
  මේ වසන්තයෙදි හමුවන සුළඟ සමග..
  සසැදී පැහෙන්නට හිතයි මට..
  ඔබෙ සුවඳ සමග මුසු වනු පිණිස..
  මගෙ සුසුමක් තියන්නද..
  සිහිවනු පිණිස.. සොඳුර..
   
  මේ වසන්තයම ගතවී යන්නට පෙර..
  තුරුලේ.. ඇහිරෙන්නට.. පතමි මම..
  ඔබෙ සිතැගි වලට මුසු වනු පිණිස..
  මගෙ හැගුමක්.. තියන්නද..
  ගිවිසනු පිණිස.. සොඳුර..
   
  එක වසන්තයක...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS