එක දවසක අපි
Eka Dawasaka Api
 • Category : Music Video
 • Year : 2018

 • Song

  එක දවසක අපි ගී පද / Eka Dawasaka Api Lyrics

  එක දවසක අපි නූපූරුදූ සුවඳක
   
  හිත හෙමිහිට බැඳුනා
   
   
  අප හමුවුණු හිනැහුණු මතකය
   
  සසර පුරුදු හැගුනා
  ජන්මෙන් ජන්මේ
  ඔබට හද පිදුවා
  මේ භවයෙදි හමුවන පැතුමන්
  සිහිනෙකැයි සිතුනා
  හෝ හෝ හෝ හෝ
  හෝ හෝ හෝ හෝ
   
  තුන් හිතක සීතලේ ගුලි වුනු
  පෙම් කවක් තියෙනවා කියන්න
  දිව්රන්න ආදරේ නාමෙන්
  මා හැරදා නොයන බව
  ඔබේ සූවඳ දැනුණා
  හද මගේ නිවුණා
  ජන්මෙන් ජන්මේ ඔබට හද පිදුවා
  මේ භවයෙදි හමුවන පැතුමන්
  සිහිනෙකැයි සිතුනා
  හෝ හෝ හෝ හෝ
  හෝ හෝ හෝ හෝ
   
   
  මේ ලොවම සැහැසි වූ අඩ සඳ
  මා හදෙන් වෙන්වී නොයන්න
  ආදරේ සනාථ පැතුමන්
  මතු භවෙත් හදේ රැඳෙන්න
  ඔබේ සුවඳ දැනුණා
  හද මගේ නිවුනා
   
  ජන්මෙන් ජන්මේ ඔබට හද පිදුවා
   
  මේ භවයෙදි හමුවන පැතුමන්
  සිහිනෙකැයි සිතුනා
  හෝ හෝ හෝ හෝ
  හෝ හෝ හෝ හෝ

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS