එදා මෙදාතුර කඳුළට විවරවු
Eda Meda Thura Kadulata
 • Lenght : 05:01

 • SongKaroke

  එදා මෙදාතුර කඳුළට විවරවු ගී පද / Eda Meda Thura Kadulata Lyrics

  එදා මෙදාතුර කඳුළට විවරවු
  දෑස් පියන්පත් කවුළු වසා
  ළයේ ගලා ගිය සෙනේහයේ සුව
  සිනා පෙරූ රත් දෙතොල පියා
  මිලාන වී ගිය රෝස කුසුම් පෙති
  කම්මුල් සුදු මැලි පාට පොවා
  දෑත ළයේ බැඳ අවසන් ගමනට
  සොඳුරිය මට නොකියාම ගියා
   
  දැස් කවුළු පත් පලා කඳුළු කැට
  වෑහෙද්දී මගේ දෑස් අගින්
  කාත් කවුරුවත් වෙතත් හිතයි මට
  පාත් වෙන්න ඔය මුවට උඩින්
  ඈත්ව යන්නට සමුගෙන කවුරුත්
  ඔබෙ මුව දොවතත් සුවඳ පැනින්
  මාත් මගේ හිතටත් ඔබ සුවඳයි
  ඈත් නොවේමැයි ඒ සුවඳින්
   
  එදා මෙදාතුර කඳුළට විවරවු
  දෑස් පියන්පත් කවුළු වසා
  දෑත ළයේ බැඳ අවසන් ගමනට
  සොඳුරිය මට නොකියාම ගියා
   
  ඊයේ ඉපදී අද මිය යන්නට
  පෙරුම් පුරාගෙන උපන් ළයේ
  හීයේ වේගෙන් අහස උසට බැඳි
  ආදර ලෝකය හෙටත් තියේ
  ඒත් ඉතින් දැන් සොඳුරියෙ ඔබ නැත
  ඇයි මේ ලොව මා තනිව ගියේ
  ආයේ දවසක එක හිත් ඇත්තන්
  වී අපි ඉපදෙමු එකට ප්රියේ
   
  එදා මෙදාතුර කඳුළට විවරවු
  දෑස් පියන්පත් කවුළු වසා
  ළයේ ගලා ගිය සෙනේහයේ සුව
  සිනා පෙරූ රත් දෙතොල පියා
  මිලාන වී ගිය රෝස කුසුම් පෙති
  කම්මුල් සුදු මැලි පාට පොවා
  දෑත ළයේ බැඳ අවසන් ගමනට
  සොඳුරිය මට නොකියාම ගියා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS