දුන්නු වේදනා මේ නෙතින් උදුරලා
Dunnu Wedana Me Nethin Uthurala
 • Lenght : 04:05

 • Song

  දුන්නු වේදනා මේ නෙතින් උදුරලා ගී පද / Dunnu Wedana Me Nethin Uthurala Lyrics

  දුන්නු වේදනා මේ නෙතින් උදුරලා
  මතක රැස් වෙලා හිත අයාලේ ගියා
  හිතෙන්නේම නෑ ඔබ මගේ නොවේ කියා
  ජීවිතේම දැන් මාගේ හීනයක් වෙලා
   
  කෙටි කාලයකින් හමුවී
  මගෙ ජීවිතයට පැමිණි
  ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා //
   
  මේ සීත වස්සානේ පාළුව දවන්නේ
  තනිකමයි හදවත සරන්නේ
  මේ අන්ධ හිත මානේ මතකය තැවෙන්නේ
  සෝ සංකා හිරිහැර කරන්නේ
   
  කෙටි කාලයකින් හමුවී
  මගෙ ජීවිතයට පැමිණි
  ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා //
   
  සඳ නේන රෑ යාමේ සසලව හිඳින්නේ
  කළුවරයි දසතින් හමන්නේ
  වැටෙන හුස්මක් ගානේ ඔබවමයි සිහිවන්නේ
  ඔබ කොහේදෝ හිඳින්නේ
   
  කෙටි කාලයකින් හමුවී
  මගෙ ජීවිතයට පැමිණි
  ලස්සනම සිහිනෙකි ඔයා //
   
  දුන්නු වේදනා මේ නෙතින් උදුරලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS