දුක තද කරන් මහමෙර තරම්
Duka Thada Karan Maha Mera Tharam
 • Category : Music Video
 • Lenght : 04:19

 • Lyrics

  Sajith
  V.
  Song

  දුක තද කරන් මහමෙර තරම් ගී පද / Duka Thada Karan Maha Mera Tharam Lyrics

  දුක තද කරන් මහමෙර තරම්
  මට ඉන්න බෑ ඔබ නැතිව නම්
  අපි හමු වුනත් ඉඳහිට යළිත්
  එක් වෙන්න බෑ කවදාකවත්
  නිතර වැටෙනා කඳුළට ඉතින්
  කතා කරගන්න පුලුවන් නම්
  කියයි හඬගා ලොවට මතු දා
  ඔබට මම ආදරේ කියලා
   
  දුක තද කරන් මහමෙර තරම්
  මට ඉන්න බෑ ඔබ නැතිව නම්
   
  විටෙක ළං වෙලා විටෙක වෙන් වෙලා
  ගෙවෙන අපේ ආදරේ
  කෙළවරක් සොයා තවම තැවෙනවා
  මැරී මැරී ජීවිතේ
  කොහොම පිළිගන්නේ මම නම්
  ඔබේ දෑත අහිමියි කියා
   
  දුක තද කරන් මහමෙර තරම්..
   
  නොනිද රෑ පුරා දෙතැනකට වෙලා
  හිමි අපේ ඉරණමේ
  දැනෙන වේදනා වචනයෙන් කියාගන්න
  බෑ පණ මගේ
  නොදක හිනැහෙන්නේ කොහොමැයි
  කියා දෙන්න ඇවිදින් සොයා
   
  දුක තද කරන් මහමෙර තරම්..
   
  නිතර වැටෙනා කඳුළට ඉතින්..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS